Toto jsou internetové stránky společnosti INTERTEC spol. s r.o., se sídlem v Hustopečích, Hybešova 14, PSČ 693 01, IČO 48907782, zapsané v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 11217. Společnost INTERTEC spol. s r.o. je členem koncernu SynBiol.

STK Hustopeče

Potřebné doklady

Je nezbytně nutné, aby každý, kdo jde k technické prohlídce, předtím absolvoval měření emisí

K měření emisí (ME) si sebou vezměte tyto doklady:
Technický průkaz vozidla (TP - velký techničák)
Osvědčení o registraci vozidla (ORV - malý techničák)
K technické prohlídce vozidla si sebou vezměte:
Technický průkz vozidla (TP - velký techničák)
Osvědčení o registraci vozidla (ORV - malý techničák)
Platný protokol o provedení ME

Přidali jsme pro Vás funkci automatického rozesílání upozornění o konci platnosti STK

Platnost Technického Průkazu

"Silniční vozidla evidovaná v České republice a opatřená státní poznávací značkou podléhají pravidelným technickým prohlídkám, kterými se kontroluje technický stav silničního vozidla a pravidelným měřením emisí, kterými se kontroluje splnění přípustných limitů škodlivých emisí ve výfukových plynech silničního vozidla."

Zákon č.56/2001 ze dne 10. ledna 2001

o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.

Z tohoto zákona citujme pár důležitých informací ...
§ 39 Provozovatel silničního vozidl- je na svůj náklad povinen přistavit silniční vozidlo k pravidelné technické prohlídce a silniční motorové vozidlo i k pravidelnému měření emisí ve lhůtách stanovených tímto zákonem.

§ 40 Pravidelné technické prohlídky

(1) Provozovatel silničního vozidla přistaví k technické prohlídce

a) osobní automobil, nákladní automobil, jehož přípustná hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg, motocykl, přípojné vozidlo, jehož přípustná hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg, kromě nebrzděného přívěsu, jehož přípustná hmotnost nepřevyšuje 750 kg, nejpozději ve lhůtě čtyř let po prvním zápisu silničního vozidla do registru silničních vozidel (dále jen "zaregistrování silničního vozidla") a potom pravidelně nejpozději ve lhůtách dvou let,

b) nákladní automobil, jehož přípustná hmotnost převyšuje 3 500 kg, speciální automobil, autobus, silniční vozidlo s právem přednosti v jízdě, cvičné silniční vozidlo autoškoly, vozidlo taxislužby, vozidlo půjčovny automobilů určené k nájmu, kromě nebrzděného přívěsu, jehož přípustná hmotnost nepřevyšuje 750 kg, přípojné vozidlo, jehož přípustná hmotnost převyšuje 3 500 kg, nejpozději ve lhůtě jednoho roku po zaregistrování silničního vozidla a potom pravidelně nejpozději v jednoročních lhůtách,

c) nebrzděný přívěs, jehož přípustná hmotnost nepřevyšuje 750 kg, motocykl, jehož zdvihový objem pístového spalovacího motoru pohonu silničního vozidla nepřevyšuje 50 cm3 nebo jehož nejvyšší konstrukční rychlost nepřevyšuje 50 km.h-1, s výjimkou motocyklu opatřeného šlapadly, nejpozději ve lhůtě šest llet po zaregistrování silničního vozidla a potom pravidelně nejpozději ve lhůtách čtyř let.

(2) Provozovatel dovezeného silničního vozidla, které bylo registrováno v zahraničí, přistaví silniční vozidlo k technické prohlídce před registrací silničního vozidla v České republice a potom pravidelně nejpozději ve lhůtách stanovených v odstavci 1 podle druhu silničních vozidel, s výjimkou silničního vozidla uvedeného v odstavci 1 písm. a), které přistaví provozovatel silničního vozidla po první technické prohlídce pravidelně nejpozději ve lhůtách dvou let.

§ 41 Pravidelné měření emisí

Provozovatel silničního motorového vozidla uvedeného v § 40, s výjimkou motocyklu, jehož provozní hmotnost je nižší než 400 kg, a elektromobilu přistaví toto silniční vozidlo k pravidelnému měření emisí jeden měsíc před ukončením platnosti technické prohlídky ve lhůtách stanovených pro jeho pravidelnou technickou prohlídku.

§ 42 Lhůta pro přistavení silničního vozidla k pravidelné technické prohlídce a k pravidelnému měření emisí

se počítá ode dne zaregistrování silničního vozidla u příslušného okresního úřadu a potom vždy ode dne provedení pravidelné technické prohlídky zapsané v technickém průkazu silničního motorového vozidla a pravidelného měření emisí zapsaného v osvědčení o měření emisí nebo ode dne zákonem stanovené povinnosti přistavit vozidlo k pravidelné technické prohlídce a pravidelnému měření emisí.

Ceník

Technické prohlídky vozidel v STK

Kategorie vozidla Pravidelná technická prohlídka Opakovaná technická prohlídka Evidenční kontrola Před registrací Před registrací s COC Na žádost zákazníka EK bez TP ČR
L, O1 500 Kč 300 Kč 400 Kč 1 300 Kč 800 Kč 400 Kč 600 Kč
M1, N1 900 Kč 300 Kč 400 Kč 1 600 Kč 1 000 Kč 400 Kč 600 Kč
LPG - M1,N1 1 000 Kč 300 Kč 400 Kč 1 700 Kč 1 000 Kč 400 Kč 600 Kč
M2, M3, N2, N3 1 600 Kč 500 Kč 500 Kč 2 500 Kč 2 000 Kč 500 Kč 600 Kč
O2, OT 1 000 Kč 300 Kč 500 Kč 2 500 Kč 2 000 Kč 500 Kč 600 Kč
O3, O4 1 000 Kč 500 Kč 500 Kč 2 500 Kč 2 000 Kč 500 Kč 600 Kč
Traktory 1 600 Kč 300 Kč 500 Kč 2 500 Kč 2 000 Kč 500 Kč 600 Kč
CEMT 100 Kč - - - - - -

Ověření tachografu

Analogový1 800 Kč 
Analogový - šufl1 800 Kč 
Digitální3 300 KčVýměna baterky: 300 Kč

Prodej náhradní kontrolní nálepky - 50 Kč

Ceny jsou uvedeny vč. 21 % DPH.
Ceník STK platný od 1. 8. 2018

Důležité informace

Poslední technická kontrola bude provedena nejpozději 60min. před koncem pracovní doby.

Kontakt

Intertec s.r.o.
Hybešova 14
Hustopeče 693 01

Poloha na Mapy.cz

Ochrana osobních údajů

Osobní vozidla

Po-Pá: 7:00 - 17:00
So: 8:00 - 12:00

E-mail: hlavka@agrotec.cz

STK – 519 402 842-3

Měření emisí – 519 402 462

Nákladní vozidla

Po-Pá: 7:00 - 17:00
So: 8:00 - 12:00

E-mail: straka@agrotec.cz

STK – 519 402 840-1

Měření emisí – 519 402 478

Webdesign: Graweb

Free WI-FI

Platba kartou

Operační program lidské zdroje a zaměstnanost